Apt

Apt


De stad van Apt werd gesticht door de Romeinen in een regio die oorspronkelijk bewoond werd door de Vulgientes, een Gallische stam. Oorspronkelijk genaamd „Apta”, de plaats van een militair kamp op de Domitianus-weg, later werd „Julia” toegevoegd als eerbetoon aan Julius Caesar, wiens „Pax Romana” reeds veel lof ontving voor de veelvuldige vermenging tussen de Romeinen en de inheemse bevolking. Apt werd een Romeinse kolonie en de hoofdstad van een van de 19 kolonies in „La Gaule Narbonnaise”. Traditie zegt ook dat Julius Caesar gestopt is in Apt terwijl hij terugkeerde van een van zijn campagnes in Spanje. Dit lijkt zeer aannemelijk, aangezien de Domitianus-weg gebruikt werd voor grote expedities. Door de invallen die hebben plaatsgevonden tussen de 6de eeuw en het jaar 1000, zijn de mensen waarschijnlijk teruggekeerd naar de bergen om zichzelf te verdedigen. Tijdens de 9e eeuw echter, weten we dat de gemeente werd beheerd door de Graven van Apt. In de daaropvolgende eeuw werd de bevoegdheid verdeeld tussen alle graven en bisschoppen. Apt barstte van leven in de Middeleeuwen, omringd door zijn strakke vestigingen en ondersteund door de bloeiende handel. In de 14e eeuw profiteerde Apt zowel direct als indirect van het integreren van het pausdom in Avignon. Paus Urbanus V was aanwezig op het regionale Concilium van 1365, dat plaatsvond in de stad en nieuwe kerkelijke regels vormde evenals pogingen om de gewoonten en gedrag te onderdrukken. In 1483 overhandigde de Provence zich aan Frankrijk en Apt volgde. Leven in Apt is altijd nauw verbonden met dat in de omliggende bergdorpen. Katholieke repressie tegen de Waldenzen, die hun toevlucht hadden gezocht in de Luberon, leidde tot een ware burgeroorlog. Apt leed onder diverse belegeringen van protestanten, na afpersingen door de bisschop. Omringd door de protestantse bolwerken van Menerbes, Sivergues en Buoux, bleef de grote meerderheid van de bevolking van Apt niettemin trouw katholiek. In de loop der eeuwen onderging Apt talrijke pestepidemieën. De meest ernstige zijn die van 1348 en 1720, de laatste uit Marseille die de hele Provence verwoestten. In de 17e eeuw vroegen Louis XIII en Anna van Oostenrijk, hopend op een zoon en erfgenaam, om openbare gebeden en namen ze de cultus van Sint Anne op. Op verzoek van de Koningin, zond de consul haar een overblijfsel van de patroonheilige die bewaard werd in de kathedraal. Na de geboorte van Louis XIV, bezocht Anne van Oostenrijk Apt van 27 tot 29 maart in het jaar 1660. Het bezoek was een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de cultus van de Heilige Maagd. Het intellectuele leven van Apt in de 17e en de 18e eeuw werd gekenmerkt door een krachtige opleving rond een aantal lokale individuen. In 1789 nam Apt deel aan de voorbereidende werkzaamheden voor hervormingen die de beginselen van de Revolutie gevormd hebben. Als een oud Provoostse Wijk, werd Apt in 1790 gepromoveerd tot de rang van subprefectie. Zonder het meetellen van de talrijke politieke strekkingen, was de 19e eeuw een tijd waar Apt de oprichting van industrieën aanschouwde, gebaseerd op de traditionele activiteiten van de gemeente, ofwel oker, keramiek, hoeden maken, was-, fruit-behoud, ijzer of zwavel. Het Apt van de moderne tijd is het hart en de hoofdstad van het gebied, resoluut op zoek naar de toekomst. In een voortdurend veranderende samenleving, is haar wens om door te gaan en een voorbeeld te stellen als evenwichtige stad, een plaats van werk en schepping, maar ook van gastvrijheid, heel belangrijk. De oude Domitianus-Weg is altijd een route voor culturele uitwisselingen en de handel tussen oost en west: het moet altijd de weg van vriendschap blijven.

Over ’les chênes blancs’ | Andere campings te ontdekken | Onze partners | Sitemap